Podpořili jsme


2024


First Step Conference I.ročník

First Step Conference I.ročník

Květen 2024

Moravské zemské muzeum uspořádalo ve dnech 29. a 30.5.2024 první ročník mezinárodní konference First Step určené pro studenty etnologie a antropologie.Tato akce poskytla studentům ze sedmi zemí možnost prezentovat své výzkumné projekty, účastnit se workshopů a diskusí a získávat nové kontakty v tuzemsku i v zahraničí. Součástí pestrého doprovodného programu byla i dílna Věry Častové  "Čepení" přibližující účastníkům krásnou folklorní tradici z Horňácka. NFRM podpořilo First Step Conference částkou 15 tis. Kč.
autor fotografie: Radim Vybíral

Rozvoj ptačích parků

Rozvoj ptačích parků

Květen 2024

Klíčovýcm projektem České společnosti ornitologické je budování ptačích parků. V současnosti jich tato nezisková organizace spravuje již šest. Cílem jejich budování je aktivní obnova přírodních stanovišť a vytváření vhodného prostředí pro rozmnožování ohroženýc druhů ptáků a dalších složek přírodního prostředí. Svým konceptem a velikostí území jsou parky v Česku unikátní. NFRM přispělo na budování a chod ptačích parků příspěvkem ve výši 1.063 tis. Kč.

Ptačí park Zbudovská blata

Ptačí park Zbudovská blata

Duben 2024

V létě 2023 začala Česká společnost ornitologická budovat pátý ptačí park, Zbudovská blata na jihu Čech. Blata jsou jedním z nejrozsáhlejších lučních koplexů v Česku - místem, které před rozsáhlou meliorací bývalo skutečným rájem lučních a mokřadních plátů a dodnes si uchováná veliký potenciál. NFRM přispělo na rozvoj tohoto parku částkou 650 tis. Kč.

Struny dětem v Minoru

Struny dětem v Minoru

Březen 2024

Rodinný festival pro zvídavé děti a hravé rodiče, který podporujeme od jeho vzniku, oslavil letos krásné 15. narozeníny. Sály a sálky byly opět nabité a atmosféra skvělá. NFRM přispělo na vznik nového představení pro jubilejní ročník částkou ve výši 400 tis. Kč.

Divadelní workshopy bez bariér

Divadelní workshopy bez bariér

Březen 2024

Divadelní workshopy, postavené na práci s dechem, hlasem a tělem, a také na hravosti spontánnosti a skupinové energii, učí lidi pracovat s vlastním kreativním potenciálem. Umožňují vnímat sebe, svět i lidi kolem z jiného úhlu pohledu. Workshopy nabízí zakladatelka Divadla Psycheche, Monika Kaššaiová, specifickým cílovým skupinám klientům neziskových služeb. Příspěvek NFRM na realizaci 10 dílen činí 25 tis.Kč.

Cesta domů - Hospicové občanské sdružení

Cesta domů - Hospicové občanské sdružení

Únor 2024

2023


Pražské ptactvo 1800 - 2020

Pražské ptactvo 1800 - 2020

Prosinec 2023

Česká společnost ornitologická spolu s nakladatelstvím Revolver Revue vydala doplněný titul Veleslava Wahla Pražské ptactvo, z roku 1944. Pražské ptactvo 1800 - 2020 (Ptáci - město - příběh hrdiny) je určeno odborné i široké veřejnosti a představuje jednak pozoruhodné ornitologické dílo, dále pak svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám. Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou vlastnoručně sepsal den před popravou. NFRM podpořilo vydání tilulu příspěvkem 900 tis. Kč.

Naděje pro Děti úplňku

Naděje pro Děti úplňku

Prosinec 2023

Naděje pro Děti úplňku, z.s. je sdružení rodičů, kteří pečují o děti s postižením a přejí si pro ně i pro své rodiny důstojný a kvalitní život. Usilují především o změnu sociálního systému, která umožní, aby lidé s těžkým autismem, mentálním postižením spojeným s výššími nároky na péči měli dostatek podpory a kvalitních služeb.
NFRM podpořilo činnost organizace příspěvkem pro rok 2024 ve výši 2 mil.Kč.

Restaurování Křížové cesty v Klášterské Lhotě

Restaurování Křížové cesty v Klášterské Lhotě

Prosinec 2023

Soubor zastavení křízové cesty v centru obce pochází z 1.čtvrtiny 19. století. Je dokladem vývoje a podoby religiozity regionu. Špatný stav památky vyžaduje nadstandardní restaurátorský zásah a velký objem restaurátorské práce. Obnova proběhne v několika fázích. Předpokládaný termín dokončení díla je s koncem roku 2025. Příspěvek NFRM na I. fázi činí 484.195 Kč.

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

Prosinec 2023

Unikátní stodoly stavěné z kamene a nepálených cihel jsou chloubou obce Hrubá Vrbka na Horňácku. O jejich záchranu a obnovu usilují památkáři spolu s obyvateli obce i dobrovolníky v rámci projektu Zachraňte stodoly. Významným partnerem a realizátorem prací, které jsou prováděny tradičními technologiemi, je firma Hlinaři. NFRM přispěl na individuální opravy dvou stodol částkou 370 tis. Kč.

Restaurování sochy, Dyjákovičky, Znojmo

Restaurování sochy, Dyjákovičky, Znojmo

Prosinec 2023

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojic v obci Dyjákovičky na Znojemsku je pozoruhodnou klasicistní sochařskou a kamenickou prací regionální produkce. Chráněnou kulturní památkou je od r. 2001. Průzkum potvrdil havarijní stav památky včetně degradace kamenného materiálu různého stupně. NFRM podpořilo reataurování díla částkou 178 tisíc Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je říjen 2024.

Hájovna, Újezd, Znojmo

Hájovna, Újezd, Znojmo

Prosinec 2023

Bývalá hájovna postavená na náhorní planině na hranici přírodního parku Rokytná nad obcí Újezd je působivým solitérem v krajině. Dům nese řadu secesních prvků, je dobrým příkladem secese na venkově. Aktuálně probíhá řízení o jejím prohlášení nemovitou kulturní památkou. NFRM vyhovělo žádosti majitele, podpořené vyjádřením památkářů, a schválilo příspěvek na opravu kritického stavu střechy ve výši 431.115 Kč.

Autobusová zastávka Podhůra, Chrudim

Autobusová zastávka Podhůra, Chrudim

Prosinec 2023

Zastávka autobusu Podhůra v Chrudimi je jednou z posledních zachovaných funkcionalistických zastávek v České republice. Byla vystavěna v akci "Z" chrudimským stavitelem arch. Cyrilem Luhanem kolem roku 1961. Příspěvek NFRM ve výši 315.824 Kč bude použit na celkovou rekonstrukci objektu. Dokončena bude s koncem roku 2024.

Kaple sv.Ducha, Božího hrobu a sv.Kříže

Kaple sv.Ducha, Božího hrobu a sv.Kříže

Prosinec 2023

Kaple sv. Ducha, Božho hrobu a sv. Kříže je raně barokní sakrální stavba, stojící na vrchu nad městem Liběchov. Jedná se o staré poutní místo. V roce 2024 proběhne kompletní rekonstrukce střechy včetně interiéru věže. Obnova zvonové stolice umožní v příštích letech návrat zvonů do oblíbeného Kostelíčka. NFRM podpořilo I.fázi rekonstrukce částkou 2.5 mil. Kč.

Akademie MenART

Akademie MenART

Listopad 2023

Stidendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání - MenART ve svém VI. ročníku hostila na tři sta žáků ze základních uměleckých škol a škol středních. Popora mentorů, významných osobností české umělecké scény, směřovala nejen k nim, ale byla určena také jejich pedagogům, kteří žáky v tomto projektu doprovázeli. NFRM podpořilo Akademii částkou 1 mil. Kč.

Zvonová stolice Suchomasty

Zvonová stolice Suchomasty

Říjen 2023

Kamenná zvonice v Borku stojí od roku 1888 na místě původní dřevěné barokní zvonice ze 17. století. Osazena bývala dvěma zvony z dílny Novoměstských zvonařů pražských. Zvonice v Borku je nemovitou kulturní památkou od roku 1958.
NFRM poskytl příspěvek na obnovu zvonové stolice ve výši 1.271.122,43 Kč. 

Jitka HILSKÁ - výstava

Jitka HILSKÁ - výstava

Říjen 2023

Retrospektivní výstava k životnímu jubileu Jitky Hilské se uskutečnila v Galerii NOVÁ SÍŇ, Voršilská 3, Praha 1, ve dnech 24.10. do 5.11.2023. Autorka si vybarala pro tuto příležitost svůj oblíbený prostor a za čtyřiceti lety své tvorby se ohlédla prostřednictvím děl z cyklů Světlo, Vně a uvnitř, Průhledy, Baroko a Cesty. NFRM podpořilo výstavu příspěvkem na pronájem galerie.

Zvonice Hrubá Vrbka, Horňácko

Zvonice Hrubá Vrbka, Horňácko

Říjen 2023

Poslední rekonstrukce zvonice proběhla na přelomu tisíciletí. Došlo ke kompletní výměně břidlicové krytiny střechy a k obnově vrcholového kříže. Současná rekonstrukce stavby si klade za cíl zejména citlivou obnovu opadané omítky. 
Příspěvek NFRM Kč 120.000 bude použit na opravu fasády a střechy zvonice.

U Studánky poznání

U Studánky poznání

Září 2023

Centrum U Studánky poznání je nový projekt České koalice pro ochranu biodiverzity, v jejímž zázemí stojí devět českých zoologických zahrad a řada vynikajících lídrů, kteří vedou zajímavé projekty ochrany fauny po celém světě. Činnost centra, které sídlí v Praze na Letné, zatraktivňuje sousedství oblíbené Stromovky. Právě tam budou zejména návštěvníci školních environmentálně-vzdělávacích programů putovat za poznáním. NFRM poskytlo v roce 2023 centru příspěvek v celkové výši 837.590 Kč.

Podpora Unie ROSKA

Podpora Unie ROSKA

Září 2023

Základním posláním Unie Roska je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Již 6. ročník oblíbených sportovních her pacientů, ROSKIÁDA, se uskutečnil 15.-17.9.2023 ve Sportovním centru v Nymburce. Akce se účastnilo na 150 sportujících klientů.                                                                                      NFRM poskytl na organizaci her příspěvek 80.000,- Kč.

zaCHRAŇTE stodoly

zaCHRAŇTE stodoly

Září 2023

Tradiční workshop v Hrubé Vrbce zaměřený na hliněné technologie s bohatým doprovodným programem pro děti, rodiče, milovníky folklóru. Druhý zářijový víkend akce svedla dohromady také řemeslníky, laiky i profesionály, a odborníky z památkové péče, kteří se postarali o přednáškový blok. NFRM podpořil akci částkou 30.000 Kč.  

Struny dětem v Minoru

Struny dětem v Minoru

Červenec 2023

Posláním festivalu je přiblížit dětem umělecké prostředí takovou formou, aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou součást svého života a měly touhu se do něj vracet. Festival nabízí dětem příležitost setkat se nablízko s osobnostmi české umělecké scény, nové zážitky a nečekané souvislosti.          Již 13. ročník populářního festivalu podpořil NFRM částkou 400.000 Kč.

 

Kniha Malované Podluží

Kniha Malované Podluží

Červen 2023

Souborné vydání čtyř publikací známého folkloristy a znalce podlužácké lidové kultury, Jana Kružíka, bylo vytvořeno na základě kdysi vysloveného přání samotného autora. Spojením publikací vydaných v letech 1976 až 1982 vznikla jedinečná a krásná kniha i cenný metodický dokument pro folklórní soubory.
NFRM podpořil vydání knihy částkou 150.000 Kč.

Zvěstov - zámek

Zvěstov - zámek

Březen 2023

Zámek ve Zvěstově je zapsanou nemovitou kulturní památkou. V současné době se dokončuje celkové zajištění stavby. Další fází rekonstrukce budou práce vedoucí k postupnému zprovoznění vybraných prostor zámku. Příspěvek NFRM poskytnutý na pořízení projektu, ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně získání potřebných správních rozhodnutí, činil 648.000 Kč.

Zvěstov - socha sv. Jana Nepomuckého

Zvěstov - socha sv. Jana Nepomuckého

Březen 2023

NFRM poskytl obci Zvěstov příspěvek na celkové restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově, která je nemovitou kulturní památkou. Při jejím restaurování bylo zjištěno, že autorem díla je Matyáš Braun. Výše příspěvku 390.401,70 Kč.