Restaurování Křížové cesty v Klášterské Lhotě

Soubor zastavení křížové cesty v centru obce pochází z 1.čtvrtiny 19. století. Je dokladem vývoje a podoby religiozity regionu. Restaurátorský návrh je zaměřen na statiku jednotlivých zastavení, zpevnění a konzervaci kamenného materiálu a doplnění poškozených či chybějících kamenných detailů. Památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek tak bude rehabilitována a prodlouží se její životnost. Za tímto účelem bude řešeno i její nové vhodnější umístění v okolí kaple Nejsvětější Trojice. Zhotovitelem restaurátorských prací, které budou ukončeny s koncem roku 2025, je Zdeněk Lenger. Příspěvek NFRM na I.fázi prací činí 484.195 Kč.

Restaurování Křížové cesty v Klášterské Lhotě