Nadační fond rodiny Malých

Nadační fond rodiny Malých vnikl v roce 2021 a navazuje na více jak dvacetiletou filantropickou historii zakladatelů.

Podporuje veřejně prospěšné právnické osoby a další entity, které realizují činnosti ve prospěch ochrany přírody, krajiny, ochrany zvířat a ochrany kulturního dědictví. Dále ty, které podporují výrazně znevýhodněné cílové skupiny či osoby nebo realizují kulturní či umělecké projekty. Finanční zdroje nadačního fondu pocházejí z výnosů nemovitostí zakladatelů.

Zobrazit více
PODPORUJEME VÍCE NEŽ 20 LET A VÍME...
Krajina

Oblasti podpory

Ochrana přírody

Ochrana přírody

Kulturní dědictví

Kulturní dědictví

Znevýhodněné osoby a skupiny

Znevýhodněné
osoby a skupiny

Kulturní a umělecké projekty

Kulturní
a umělecké
projekty

Žádost o podporu

AKTUALITY

Konference Obnovené dědictví

Konference Obnovené dědictví

4.6.2024

NFRM se zúčastnil již 13. ročníku konference Obnovené dědictví, který se konal 21.5.2024 v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera v Praze. Ve třech tematických blocích – přesahy – konverze – venkov - byla postupně představena obnova devíti památek viz odkaz níže. Vydařenou konferenci pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s. a NFRM se jej rozhodl podpořit příspěvkem na vybudování nové verze webového portálu PROPAMÁTKY.

Kancnýřka ožívá

Kancnýřka ožívá

20.května 2024

Dlouhá léta chátrající vila v Pražské čtvrti Luhačovic se díky novým majitelům probouzí do krásy.
Aktuálně je dokončena rekonstrukce věže. Ve výrobě je krytina střechy a hřebenáče.  Ukončen je průzkum barevnosti a je vyvzorkován odstín a materiál fasády. V přípravě je projekt kompletní rekonstrukce – do stávajícího dispozičního uspořádání vily nebude zasahováno. Restaurátoři pracují na průzkumech a obnově zachovaného interiérového vybavení.
NFRM podpořilo finančním příspěvkem rekonstrukci střechy.

Stěhování kaple v Horních Ředicích

Stěhování kaple v Horních Ředicích

16.5.2024

U obce Horní Ředice na Pardubicku stála od roku 1836 zděná kaple. Během podzimu 2023 se u obce otevřel dálniční přivaděč Časy-Holice, který usnadnil život projíždějícím řidičům, ale současně zcela znemožnil přístup ke kapličce. Vedení obce Horní Ředice ve spolupráci s Pardubickým krajem rozhodlo kapli přesunout na dostupnější a klidnější místo v obci. Dne 8.5.2024 byla sedmimetrová kaple úspěšně přemístěna za pomocí jeřábu a valníku. Kaple urazila přibližně jeden kilometr v čase zhruba 6 hodin. Na novém stanovišti kapli čekají rekonstrukční práce a úprava jejího okolí. NFRM nabídlo obci finanční podporu tohoto pěkného a smělého záměru.

 

Fandíme ptačím parkům

Fandíme ptačím parkům

24.4. 2024

V rámci podpory České společnosti ornitologické jsme v uplynulých týdnech navštívili čtyři ptačí parky, abychom se lépe seznámili s jejich prostředím, významem i fungováním. Díky vykupování pozemků a jejich správnému managementu se daří navracet na vybraná území původní ekosystémy jako jsou mokřady a vlhké louky. Na správě a udržování vhodných podmínek v ptačích parcích se nepodílejí jen lidé, ale ve dvou z nich také stáda velkých kopytníků. V ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře využívají k pastvě stádo divokých koní plemene Exmoorský pony a v parku Kosteliska na jižní Moravě zase šestici krav plemene Maďarský stepní skot. Kopytníci spásají i invazní druhy rostlin a udržují tak romaznitou vegetaci.Jejich přítomnost navíc láká hmyz, který slouží jako potrava pro ptáky. Funkce parků v rámci obnovy biodiverzity a ochrany nejen ptačích druhů je mimořádná. Jedná se navíc o opravdu krásná místa vybízející k návštěvě.

 

 

Struny dětem v Minoru letos po patnácté

Struny dětem v Minoru letos po patnácté

21.2.2024

Z pozice dlouholetých podporovatelů je nám velkým potěšením tlumočit pozvání na již 15. ročník rodinného festivalu pro zvídavé děti a hravé rodiče -  Struny dětem v Minoru. Uskuteční se již tradičně v prvních jarních dnech -  22. -24. března.
Od roku 2010 přibližuje festival dětem umělecké prostředí formami, které jim umožňují lehce jej přijmou za své - jako přirozenou součást svého života. Smyslem je, aby se do něj děti rády vracely, ať už jako posluchači nebo jako tvůrci, aby je inspirovalo, odhalovalo jim nové souvislosti.
Festival je žánrově velmi pestrý, prezentuje kvalitní interprety, lektory, respektuje věkové hranice i potřebu komfortu pro své návštěvníky. 
 

Konference Živá krajina 2024

Konference Živá krajina 2024

19.2.2024

V souladu se záměry NFRM, připojili jsme se k účastníkům 3. ročníku konference Živá krajina, která se uskutečnila 30.ledna 2024 v aule ČZÚ. Jedná se o významnou událost zabývající se tématem regenerativního zemědělství v ČR. Konference přináší nejnovější vědecké poznatky, českou i zahraniční praxi, nabízí prostor pro výměnu zkušeností a umožňuje fundovanou debatu na téma celostního přístupu k hospodaření, výužívajícího přírodních mechanismů a procesů, aktuálních vědeckých poznatků o půdě i sílu moderních technologií. Odkazy na zajímavé články naleznete níže.

Centrum U Studánky poznání - pozvání

Centrum U Studánky poznání - pozvání

16.2.2024

Česká koalice pro ochranu biodiverzity, která provozuje za podpory NFRM centrum U Studánky poznání na Letné, zve na nově pořádané přednášky. Z programu výbíráme: 21.2. Česká rezervace v Kongu - přednáší Ondřej Sedláček, 29.2. Fascinující svět opeřenců a jejich přínos pro naší tělesnou a duševní pohodu - přednáší Dana Adamová, 12.3. Záchrana korálového reefu a podpora ekologického povědomí v oblasti mořské ochrany na Filipínách - přednáší Lucie Černá. 21.3.2024 proběhne přednáška Tomáše Potfaje spojená s výstavou dřeva na téma Staré stromy. Další zajímavou nabídkou programu je autorské čtení Denisy Klimlové z její nejnovější knihy pro děti Zahradnictví u Přítele. Programy začínají vždy v 19 hodin a více podrobností o nich naleznete přímo na stránkách centra https://ustudankypoznani.cz/.

Kniha Pražské ptactvo

Kniha Pražské ptactvo

23.12.2023

Pražské ptactvo 1800 - 2020 (Ptáci - město - příběh hrdiny) již brzy na pultech knihkupectví.
Více informací zde:
https://www.birdlife.cz/vychazi-prazske-ptactvo-1800-2020/

 

 

 

Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov

Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov

20.12.2023

Kulturní památka se do zahájení restaurátorských prací nacházela na prostranství u kaple Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě. 14 kapliček, osazených do pravoúhlého obdélníku, původně vytyčovalo duchovní prostor okolo kaple. Kamenické práce uceleného cyklu pocházejí z první čtvrtiny 19. stolení. Stav památky vyžaduje nadstandardní restaurátorský zásah a velký objem restaurátorké práce. Z toho důvodu byla dochovaná zastavení demontována a převezena do kamenické dílny. Obnova bude probíhat v několika fázích. V součinnosti s památkáři budou řešeny otázky kompletace i nového umístění. Příspěvek NFRM je určen pro I. fázi obnovy památky. 

Autobusová zastávka Podhůra

Autobusová zastávka Podhůra

18.12.2023

Zastávka autobusu Podhůra v Chrudimi je jednou z posledních zachovaných funkcionalistických zastávek v České republice. Byla vystavěna v akci "Z" chrudimským stavitelem arch. Cyrilem Luhanem kolem roku 1961 a aktuálně probíhá řízení o prohlášení za nemovitou kulturní památku. Příspěvek NFRM bude použit na celkovou rekonstrukci objektu. Předpokládané dokončení prací je s koncem roku 2024.

Archiv