Nadační fond rodiny Malých

Nadační fond rodiny Malých vnikl v roce 2021 a navazuje na více jak dvacetiletou filantropickou historii zakladatelů.

Podporuje veřejně prospěšné právnické osoby a další entity, které realizují činnosti ve prospěch ochrany přírody, krajiny, ochrany zvířat a ochrany kulturního dědictví. Dále ty, které podporují výrazně znevýhodněné cílové skupiny či osoby nebo realizují kulturní či umělecké projekty. Finanční zdroje nadačního fondu pocházejí z výnosů nemovitostí zakladatelů.

Zobrazit více
PODPORUJEME VÍCE NEŽ 20 LET A VÍME...
Krajina

Oblasti podpory

Ochrana přírody

Ochrana přírody

Kulturní dědictví

Kulturní dědictví

Znevýhodněné osoby a skupiny

Znevýhodněné
osoby a skupiny

Kulturní a umělecké projekty

Kulturní
a umělecké
projekty

Žádost o podporu

AKTUALITY

Struny dětem v Minoru letos po patnácté

Struny dětem v Minoru letos po patnácté

21.2.2024

Z pozice dlouholetých podporovatelů je nám velkým potěšením tlumočit pozvání na již 15. ročník rodinného festivalu pro zvídavé děti a hravé rodiče -  Struny dětem v Minoru. Uskuteční se již tradičně v prvních jarních dnech -  22. -24. března.
Od roku 2010 přibližuje festival dětem umělecké prostředí formami, které jim umožňují lehce jej přijmou za své - jako přirozenou součást svého života. Smyslem je, aby se do něj děti rády vracely, ať už jako posluchači nebo jako tvůrci, aby je inspirovalo, odhalovalo jim nové souvislosti.
Festival je žánrově velmi pestrý, prezentuje kvalitní interprety, lektory, respektuje věkové hranice i potřebu komfortu pro své návštěvníky. 
 

Konference Živá krajina 2024

Konference Živá krajina 2024

19.2.2024

V souladu se záměry NFRM, připojili jsme se k účastníkům 3. ročníku konference Živá krajina, která se uskutečnila 30.ledna 2024 v aule ČZÚ. Jedná se o významnou událost zabývající se tématem regenerativního zemědělství v ČR. Konference přináší nejnovější vědecké poznatky, českou i zahraniční praxi, nabízí prostor pro výměnu zkušeností a umožňuje fundovanou debatu na téma celostního přístupu k hospodaření, výužívajícího přírodních mechanismů a procesů, aktuálních vědeckých poznatků o půdě i sílu moderních technologií. Odkazy na zajímavé články naleznete níže.

Centrum U Studánky poznání - pozvání

Centrum U Studánky poznání - pozvání

16.2.2024

Česká koalice pro ochranu biodiverzity, která provozuje za podpory NFRM centrum U Studánky poznání na Letné, zve na nově pořádané přednášky. Z programu výbíráme: 21.2. Česká rezervace v Kongu - přednáší Ondřej Sedláček, 29.2. Fascinující svět opeřenců a jejich přínos pro naší tělesnou a duševní pohodu - přednáší Dana Adamová, 12.3. Záchrana korálového reefu a podpora ekologického povědomí v oblasti mořské ochrany na Filipínách - přednáší Lucie Černá. 21.3.2024 proběhne přednáška Tomáše Potfaje spojená s výstavou dřeva na téma Staré stromy. Další zajímavou nabídkou programu je autorské čtení Denisy Klimlové z její nejnovější knihy pro děti Zahradnictví u Přítele. Programy začínají vždy v 19 hodin a více podrobností o nich naleznete přímo na stránkách centra https://ustudankypoznani.cz/.

Kniha Pražské ptactvo

Kniha Pražské ptactvo

23.12.2023

Pražské ptactvo 1800 - 2020 (Ptáci - město - příběh hrdiny) již brzy na pultech knihkupectví.
Více informací zde:
https://www.birdlife.cz/vychazi-prazske-ptactvo-1800-2020/

 

 

 

Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov

Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov

20.12.2023

Kulturní památka se do zahájení restaurátorských prací nacházela na prostranství u kaple Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě. 14 kapliček, osazených do pravoúhlého obdélníku, původně vytyčovalo duchovní prostor okolo kaple. Kamenické práce uceleného cyklu pocházejí z první čtvrtiny 19. stolení. Stav památky vyžaduje nadstandardní restaurátorský zásah a velký objem restaurátorké práce. Z toho důvodu byla dochovaná zastavení demontována a převezena do kamenické dílny. Obnova bude probíhat v několika fázích. V součinnosti s památkáři budou řešeny otázky kompletace i nového umístění. Příspěvek NFRM je určen pro I. fázi obnovy památky. 

Autobusová zastávka Podhůra

Autobusová zastávka Podhůra

18.12.2023

Zastávka autobusu Podhůra v Chrudimi je jednou z posledních zachovaných funkcionalistických zastávek v České republice. Byla vystavěna v akci "Z" chrudimským stavitelem arch. Cyrilem Luhanem kolem roku 1961 a aktuálně probíhá řízení o prohlášení za nemovitou kulturní památku. Příspěvek NFRM bude použit na celkovou rekonstrukci objektu. Předpokládané dokončení prací je s koncem roku 2024.

Restaurování sochy v Dyjákovičkách

Restaurování sochy v Dyjákovičkách

13.12.2023

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v obci Dyjákovičky je pozoruhodnou klasicistní sochařskou a kamenickou prací regionální produkce. Stolice boží milosti z roku 1811 realizovaná v barokním pojetí je sekundárně umístěná v areálu kostela. Restaurování díla se ujal akademický sochař Petr Roztočil. Dokončení reataurátorských prací, hrazených z příspěvu NFRM, je plánováno na podzim 2024.

Oprava Kostelíčka v Liběchově

Oprava Kostelíčka v Liběchově

16.11.2023

Půvabná Kaple sv. Ducha, Božho hrobu a sv. Kříže je situovaná na Viniční hoře nad Liběchovem. Chráněnou kulturní památkou je od roku 1953. Město Liběchov, které usiluje již mnoho let o její obnovu, za podpory spolku Liběchov sobě,  se stalo jejím majitelem v roce 2018. Špatný stav objektu způsobil jak přirozený vrub času, tak i četné nájezdy zlodějů a vandalů. NFRM podpoří I. fázi kompletní rekonstrukce střechy, která má být zahájena na jaře 2024.

Hájenka u Znojma

Hájenka u Znojma

1.11.2023

Hájenka ležící na hranici přírodního parku Rokytná byla do sedmdesátých let majetkem Lesních staveb. Se změnou majitelů, s jejich druhou generací, do domu vstoupil také umělecký duch. Objekt nesloužil pouze soukromým účelům, ale byl vždy otevřený, živý, naplněný tvůrčí činností a inspirativní pro několik generací dětí, posléze dospělých, které vychovávala dcera majitelů - malířka, básnířka a učitelka malby a kresby. Nová vize navazuje na tento odkaz. V hájence je plánována výletní galerie, realizace letních tvůrčích dílen a školních plenérů. Krásný objekt má ambici být dobrým vzorem zcela ekologického provozu. NFRM vyhovělo žádosti majitele a schválilo příspěvek na opravu kritického stavu střechy.

MenART - mít umění pod kůží

MenART - mít umění pod kůží

1.11.2023

MenART je roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným ve vybraných uměleckých oborech. Originálním způsobem zapojuje do aktivní role také jejich pedagogy a zve je společně na novou tvořivou cestu. Po dobu jednoho školního roku pracují studenti, doprovázeni svými pedagogy, v úzkém kontaktu s mentory - výraznými osobnostmi české umělecké scény. Program je realizován v oboru hudebním, vývarném, literárně-dramatickém a tanečním. Aktuálně probíhá 6. ročník programu, jehož je NFRM novým podporovatelem. 

Archiv