Nadační fond rodiny Malých vznikl v roce 2021 a navazuje na více jak dvacetiletou filantropickou historii zakladatelů.

Nadační fond podporuje veřejně prospěšné právnické osoby a další entity, které realizují činnosti ve prospěch ochrany přírody, krajiny, ochrany zvířat a ochrany kulturního dědictví. Dále ty, které podporují výrazně znevýhodněné cílové skupiny či osoby nebo realizují kulturní či umělecké projekty.

Finanční prostředky nadačního fondu pocházejí z výnosů nemovitostí zakladatelů.