Nadační fond rodiny Malých

Nadační fond rodiny Malých vnikl v roce 2021 a navazuje na více jak dvacetiletou filantropickou historii zakladatelů.

Podporuje veřejně prospěšné právnické osoby a další entiny, které realizují činnosti ve prospěch ochrany přírody, krajiny, ochrany zvířat a ochrany kulturního dědictví. Dále ty, které podporují výrazně znevýhodněné cílové skupiny či osoby nebo realizují kulturní či umělecké projekty. Finanční zdroje nadačního fondu pocházejí z výnosů nemovitostí zakladatelů.

Zobrazit více
PODPORUJEME VÍCE NEŽ 20 LET A VÍME...
Krajina

Oblasti podpory

Ochrana přírody

Ochrana přírody

Kulturní dědictví

Kulturní dědictví

Znevýhodněné osoby a skupiny

Znevýhodněné
osoby a skupiny

Kulturní a umělecké projekty

Kulturní
a umělecké
projekty

Žádost o podporu

AKTUALITY

Oprava Kostelíčka v Liběchově

Oprava Kostelíčka v Liběchově

16.11.2023

Půvabná Kaple sv. Ducha, Božho hrobu a sv. Kříže je situovaná na Viniční hoře nad Liběchovem. Chráněnou kulturní památkou je od roku 1953. Město Liběchov, které usiluje již mnoho let o její obnovu, za podpory spolku Liběchov sobě,  se stalo jejím majitelem v roce 2018. Špatný stav objektu způsobil jak přirozený vrub času, tak i četné nájezdy zlodějů a vandalů. NFRM podpoří I. fázi kompletní rekonstrukce střechy, která má být zahájena na jaře 2024.

Hájenka u Znojma

Hájenka u Znojma

1.11.2023

Hájenka ležící na hranici přírodního parku Rokytná byla do sedmdesátých let majetkem Lesních staveb. Se změnou majitelů, s jejich druhou generací, do domu vstoupil také umělecký duch. Objekt nesloužil pouze soukromým účelům, ale byl vždy otevřený, živý, naplněný tvůrčí činností a inspirativní pro několik generací dětí, posléze dospělých, které vychovávala dcera majitelů - malířka, básnířka a učitelka malby a kresby. Nová vize navazuje na tento odkaz. V hájence je plánována výletní galerie, realizace letních tvůrčích dílen a školních plenérů. Krásný objekt má ambici být dobrým vzorem zcela ekologického provozu. NFRM vyhovělo žádosti majitele a schválilo příspěvek na opravu kritického stavu střechy.

MenART - mít umění pod kůží

MenART - mít umění pod kůží

1.11.2023

MenART je roční stipendijní program určený dětem a studentům nadaným ve vybraných uměleckých oborech. Originálním způsobem zapojuje do aktivní role také jejich pedagogy a zve je společně na novou tvořivou cestu. Po dobu jednoho školního roku pracují studenti, doprovázeni svými pedagogy, v úzkém kontaktu s mentory - výraznými osobnostmi české umělecké scény. Program je realizován v oboru hudebním, vývarném, literárně-dramatickém a tanečním. Aktuálně probíhá 6. ročník programu, jehož je NFRM novým podporovatelem. 

U Studánky poznání

U Studánky poznání

27.10.2023
S příchodem podzimu otevřelo u pražské Stromovky své dveře centrum popularizace ochrany přírody. Jedná se o společný projekt CCBC (České koalice pro ochranu biodiverzity) a NFRM, který vznik centra inicioval a poskytl pro projekt velkorysé prostory včetně základního zařízení a vybavení. Zavázal se rovněž finančně podporovat provoz centra v příštích letech a to jak formou krytí nájmu a režií, tak i další finanční podporou jeho činnosti. Posláním centra U Studánky poznání je probouzet pozitivní vztah k přírodě a inspirovat k její ochraně. Pestrá škála enviromnemtálně-vzdělávacích aktivit je zacílena především na školní děti a mládež. K programové nabídce patří dále volnočasové kroužky, přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, výstavy, workshopy.

Pražské ptactvo - nové vydání

Pražské ptactvo - nové vydání

26.10.2023

Česká společnost ornitologická ve spolupráci s nakladatelstvím Revolver Revue přinese v samém závěru roku na knižní trh nové vydání knihy Veleslava Wahla Pražské ptactvo. Kniha bude obsahovat původní Wahlovy texty a též nové údaje o výskytu ptačích druhů v současné Praze. Naplní tak alespoň zčásti poslední vůli V. Wahla, geniálního ornitologa a statečného člověka. 
Dle přání autora budou texty doplněny ilustracemi K. Svolinského, k nim přibydou nové obrázky Jana Hoška. Ptačí svět v dnešní Praze přiblíží fotografie Karla Cudlína a knihu obohatí i několik ilustrací ptáků od samotného V. Wahla.
NFRM podpořilo vydání knihy částkou 900.000 Kč.
U aktuality foto kresby K.Svolinského z připravované knihy

 

 

Zvonice Hrubá Vrbka

Zvonice Hrubá Vrbka

18.10.2023

Skromná, ale půvabná kamenná nabílená zvonice čtvercového půdorysu pochází z konce 17.století, pravděpodobněji však ze století 18. Poslední rekonstrukce zvonice proběhla na přelomu tisíciletí. Došlo ke kompletní výměně břidlicové krytiny střechy a k obnově vrcholového kříže. Na rozdíl od střechy, obnova omítky nebyla tak zdařilá. Tvrdá cementová omítka s neprodyšným nátěrem v posledních letech v souvislé vrstvě odpadla a proto bude zahájena kompletní rekonstrukce stavby.
Příspěvek NFRM Kč 120.000 bude použit na opravu fasády a střechy zvonice.

Jitka HILSKÁ Cesty

Jitka HILSKÁ Cesty

12.10.2023

Je nám velkým potěšíním sdílet pozvání na retrospektivní výstavu k životnímu jubileu Jitky Hilské. Autorka ji nazvala Cesty. Výstava bude zahájena 24.10.2023 v 18 hod. v GALERII NOVÁ SÍŇ, Voršilská 3, Praha 1 a uvede ji PhDr. František Malina. Zahrají Taťána Klánská a Pavel Kloub. Ke komentovaným prohlídkám se lze připojit v úterý 31.10. a v sobotu 4.11., vždy od 17 hodin. Zakončení je plánováno na neděli 5.11.2023.
NFRM podpořilo realizaci výstavy příspěvkem na pronájem galerijních prostor. 

Autorem sochy ve Zvěstově je Matyáš Braun

Autorem sochy ve Zvěstově je Matyáš Braun

11.8.2023

Při restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově, jejiž rekonstrukci NFRM finančně podpořilo, bylo zjištěno, že jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších představitelů českého vrcholně barokního sochařství, Matyáš Bernard Braun. Jeho díla lze obdivovat na mnoha místech České republiky. Po instalaci obnovené sochy přibude do tohoto seznamu i obec Zvěstov, ve Středních Čechách.

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

21.7.2023

NFRM poskytne příspěvek na opravu dvou chátrajících původních stodol na Horňácku. Stodoly stojí v ochranném pásmu kulturní památky v Hrubé Vrbce. Předmětem památkové ochrany jsou dva ucelené soubory stodol, které jsou ojedinělým a současně velmi zachovalým dokladem místní lidové zástavby. Příspěveky činí v součtu 370.000 Kč. Opravy budou dokončeny v průběhu roku 2024.

Podpora Unie ROSKA

Podpora Unie ROSKA

20.6.2023

Základním posláním Unie Roska je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Unie ROSKA letos pořádá již 6. ročník oblíbené ROSKIÁDY – sportovních her pacientů s RS. Letošní ročník se opět koná ve sportovním centru v Nymburce a to ve dnech 15. – 17. 9. 2023. Příspěvek NFRM je 80.000,- Kč.

Archiv