Ochrana přírody

Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se.
Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle vede také k nedostatku úcty k lidem.

(Luther Stojící Medvěd; Lakotové)

Podpořené žádosti