Zvěstov - socha sv. Jana Nepomuckého

NFRM obci Zvěstov poskytl příspěvek na celkové restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově, která je nemovitou kulturní památkou. Příspěvek činí 390.401,70 Kč a dokončení je plánováno do 31.10.2023.

Při restaurování bylo zjištěno, že autorem sochy je Matyáš Bernard Braun, který patří k nejvýznamnějším představitelům českého vrcholně barokního sochařství. Jeho díla lze obdivovat na řadě míst  České republiky, nyní také ve Zvěstově.

Zvěstov - socha sv. Jana Nepomuckého