Zvěstov - zámek

 

Zámek ve Zvěstově je zapsanou nemovitou kulturní památkou a prochází postupnou obnovou. V současné době se dokončuje zajištění zámku (střecha, nosné konstrukce, statika) Další fází bude již obnova a opravy vedoucí k postupnému zprovoznění zámku. Příspěvek NFRM ve výši 645.622,- Kč bude použit na pořízení projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení včetně získání potřebných správních rozhodnutí.

Zvěstov - zámek