Jitka HILSKÁ - výstava

Jitka Hilská, známá malířka, absolventka scénografie na DAMU, se prostřdnictvím této výstavy ohlíží za čtyřiceti léty své tvorby. Pro její malbu je typické, že vyznění obrazů je prvotně určováno zvoleným tématem - jemu se následně podřizuje volba formátu, techniky i barevnost díla.
Nejstarší obrazy na výstavě jsou z 80.let minulého století. Autorka se v tomto období své tvorby inspirovala převážně přírodou. Na výstavě Jitka Hilská představuje výběr děl z cyklů Světlo, Vně a uvnitř, Průhledy, Baroko a Cesty.

Jitka HILSKÁ - výstava