Hájovna, Újezd, Znojmo

Bývalá hájovna postavená na náhorní planině na hranici přírodního parku Rokytná, nad obcí Újezd sděluje o svém historickém kontextu jen málo. Je působivým solitérem v krajině, orientačním bodem, objektem, který nemá v rozlehlém prostoru obdobu. V krovu starší části stavby je uveden letopočet 1920. Dům nese řadu secesních prvků, je dobrým příkladem secese na venkově. Aktuálně probíhá řízení o jejím prohlášení nemovitou kulturní památkou. NFRM vyhovělo žádosti majitele, podpořené vyjádřením památkářů, a schválilo příspěvek na opravu kritického stavu střechy ve výši Kč 431.115.

Hájovna, Újezd, Znojmo