Autobusová zastávka Podhůra, Chrudim

Ojediněle zachovaná funkcionalistická zastávka, jedna z posledních v Pardubickém kraji, je dílem chrudimského stavitele arch. Cyrila Luhana. Jeho realizace v Chrudimi čítají více než sto obytných a úředních budov. V roce 2018 byl architekt Cyril Luhan starší vyznamenán, in memoriam, oceněním Osobnost města Chrudim. Otevřený subtilně vypadající přístřešek byl vystavěný v rámci tzv. akce "Z" někdy před rokem 1961 a leží na parcele na okraji krajinné památkové zóny Slatiňankso - Slavicko. Prostředí zastávky dotváří převislý kultivar břízy bělokoré, která je typickym prvkem krajinářské architektury této doby. Samotná funkce elegantního objektu a skutečnost, že tato ryze utilitární stavba na rozcestí má po opravě šanci nadále sloužit - také jako připomínka slavné éry architektury, byly zásadními fakty při rozhodování o její záchraně. Současné podání návrhu na prohlášení zastávky Podhůra za kulturní památku správnost této volby jen potvrzuje. NFRM přispělo na projekt obnovy částkou 315.824 Kč.

Autobusová zastávka Podhůra, Chrudim