Naděje pro Děti úplňku

Naděje pro Děti úplňku, z.s. je sdružení rodičů, kteří pečují o děti s postižením a přejí si pro ně i pro své rodiny důstojný a kvalitní život. Usilují především o změnu sociálního systému, která umožní, aby lidé s těžkým autismem, mentálním postižením spojeným s výššími nároky na péči i jejich pečující měli dostatek podpory a kvalitních služeb, aby měli možnost žít naplněný život v přirozené komunitě v každém věku.
NFRM schválilo pro rok 2024 příspěvek na podporu činnosti spolku ve výši 2 mil.Kč.

Naděje pro Děti úplňku