Restaurování sochy, Dyjákovičky, Znojmo

Kamenný sloup se sv.Trojicí patří k nedílnému památkovému bohatství obce Dyjákovičky na Znojemsku. Chráněnou kulturní památkou je od r. 2001. Sloup se nachází v bezprostředním sousedství kostela Sv.Víta a společně s dalšími skulpturami tvoří skupinu výtvarných děl v jeho okolí. Na dříku sloupu jsou dochovány iniciály A L v novověké kapitále s datací k roku 1811. Průzkum potvrdil havarijní stav památky, objekt vykazuje známky degradace kamenného materiálu různého stupně. Na několika místech se nacházejí nevhodné vysprávky tmely. Po zajištění vybraných částí bude objekt rozebrán a převezen do restaurátorského ateliéru. Předpokládaný termín dokončení prací je říjen 2024. NFRM podpořilo restaurování díla částkou 178.000 Kč.

Restaurování sochy, Dyjákovičky, Znojmo