Archiv aktualit

Zvonice Hrubá Vrbka

Zvonice Hrubá Vrbka

18.10.2023

Skromná, ale půvabná kamenná nabílená zvonice čtvercového půdorysu pochází z konce 17.století, pravděpodobněji však ze století 18. Poslední rekonstrukce zvonice proběhla na přelomu tisíciletí. Došlo ke kompletní výměně břidlicové krytiny střechy a k obnově vrcholového kříže. Na rozdíl od střechy, obnova omítky nebyla tak zdařilá. Tvrdá cementová omítka s neprodyšným nátěrem v posledních letech v souvislé vrstvě odpadla a proto bude zahájena kompletní rekonstrukce stavby.
Příspěvek NFRM Kč 120.000 bude použit na opravu fasády a střechy zvonice.

Jitka HILSKÁ Cesty

Jitka HILSKÁ Cesty

12.10.2023

Je nám velkým potěšíním sdílet pozvání na retrospektivní výstavu k životnímu jubileu Jitky Hilské. Autorka ji nazvala Cesty. Výstava bude zahájena 24.10.2023 v 18 hod. v GALERII NOVÁ SÍŇ, Voršilská 3, Praha 1 a uvede ji PhDr. František Malina. Zahrají Taťána Klánská a Pavel Kloub. Ke komentovaným prohlídkám se lze připojit v úterý 31.10. a v sobotu 4.11., vždy od 17 hodin. Zakončení je plánováno na neděli 5.11.2023.
NFRM podpořilo realizaci výstavy příspěvkem na pronájem galerijních prostor. 

Autorem sochy ve Zvěstově je Matyáš Braun

Autorem sochy ve Zvěstově je Matyáš Braun

11.8.2023

Při restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově, jejiž rekonstrukci NFRM finančně podpořilo, bylo zjištěno, že jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších představitelů českého vrcholně barokního sochařství, Matyáš Bernard Braun. Jeho díla lze obdivovat na mnoha místech České republiky. Po instalaci obnovené sochy přibude do tohoto seznamu i obec Zvěstov, ve středních Čechách.

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

Oprava stodol v Hrubé Vrbce

21.7.2023

NFRM poskytne příspěvek na opravu dvou chátrajících původních stodol na Horňácku. Stodoly stojí v ochranném pásmu kulturní památky v Hrubé Vrbce. Předmětem památkové ochrany jsou dva ucelené soubory stodol, které jsou ojedinělým a současně velmi zachovalým dokladem místní lidové zástavby. Příspěveky činí v součtu 370.000 Kč. Opravy budou dokončeny v průběhu roku 2024.

Podpora Unie ROSKA

Podpora Unie ROSKA

20.6.2023

Základním posláním Unie Roska je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Unie ROSKA letos pořádá již 6. ročník oblíbené ROSKIÁDY – sportovních her pacientů s RS. Letošní ročník se opět koná ve sportovním centru v Nymburce a to ve dnech 15. – 17. 9. 2023. Příspěvek NFRM je 80.000,- Kč.

Křest knihy Malované Podluží

Křest knihy Malované Podluží

3.6.2023

Křest knihy proběhl na festivalu Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích 3.6.2023 za účasti Jana Kružíka mladšího.

zaCHRAŇTE stodoly

zaCHRAŇTE stodoly

7.4.2023

NFRM poskytne příspěvek ve výši 30.000,- Kč na tradiční workshop v Hrubé Vrbce zaměřený na hliněné technologie s doprovodným programem, který se koná 9.9.2023.

Kniha Malované Podluží

Kniha Malované Podluží

6.4.2023

Souborné vydání čtyř publikací známého folkloristy a znalce podlužácké lidové kultury, Jana Kružíka, vzniklo na základě kdysi vysloveného přání autora. Hlavní zásluhu na vzniku knihy má Jihomoravská komunitní nadace. Dětské hry, říkadla a tance z Podluží, U muziky na Podluží, Lidové zvyky a slavnosti na Podluží, Kroje na Podluží - publikace vydané v letech 1976 až 1982 velmi zdařile graficky zpracovala Mgr. art. Yvona Jandáková. Lze snad říci, že touto nádhernou knihou vzdali všichni angažovaní hold nejen autorovi ale spolu s ním i podlužádkému folklóru. Díky za to. Křest knihy proběhne 3.6.2023.
NFRM podpořil vydání knihy částkou 150.000 Kč.

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Zvěstově

28.3.2023

Obec Zvěstov zdobí kromě zámku s bohatou historií i další kulturně významná památka - barokní socha sv.Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Dílo vytvořené v návaznosti na blahořečení jednoho z nejvýznamějších českých světců a patronů naší země je instalováno na místní návsi, naproti zámku. Socha byla v březnu 2023 zařazena do seznamu chráněných kulturních památek. Posktnutý nadační příspěvek ve výši 390.401,- Kč umožní celkové reataurování sochy. Obnova by měla být dokončena k 31.10.2023.

 

Projekt obnovy zámku Zvěstov

Projekt obnovy zámku Zvěstov

28.3.2023

NFRM poskytne obci Zvěstov příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání potřebných správních rozhodnutí.
Vydání stavebního povolení je nezbytnou podmínkou pro naplnění ambiciózního záměru obce. Ta chce v příštích letech tuto místně významnou a architektonicky zajímavou stavbu kompletně rekonstruovat a využívat ji pro veřejné účely a komunitní aktivity. Aktuálně je objekt staticky zajištěný, zabezpečený a pyšní se krásným novým krovem a střešní krytinou. Výše nadačního příspěvku činí 645.622,- Kč. 

Zvonová stolice v Borku je 500 let stará

Zvonová stolice v Borku je 500 let stará

9.3.2023

V rámci rekonstrukce zvonice v Borku u Suchomast zadala obec provedení dendrochronologického průzkumu. Jeho výstup byl překvapivý, neboť odhalil, že zachovaná část zvonové stolice byla zhotovena z dubového dřeva pokáceného v letech 1532 - 1551.

Obnova zvonové stolice Borek u Suchomast

Obnova zvonové stolice Borek u Suchomast

2.2.2023

Kamenná zvonice v Borku stojí od roku 1888 na místě původní dřevěné barokní zvonice ze 17. století. Osazena bývala dvěma zvony z dílny Novoměstských zvonařů pražských. Větší ze zvonů byl v roce 1916 zrevírován pro válečné účely a v čase první republiky nahrazen zvonem novým.
V současné době je zvonice prázdná. Zvony jsou uloženy v depozitu a čekají na opravu objektu. Zvonice v Borku je nemovitou kulturní památkou od roku 1958.
NFRM poskytl příspěvek na obnovu zvonové stolice ve výši 1.271.122,43 Kč. Dokončení celkové rekonstrukce objektu je plánováno k 30.6.2024.