U Studánky poznání

27.10.2023
S příchodem podzimu otevřelo u pražské Stromovky své dveře centrum popularizace ochrany přírody. Jedná se o společný projekt CCBC (České koalice pro ochranu biodiverzity) a NFRM, který vznik centra inicioval a poskytl pro projekt velkorysé prostory včetně základního zařízení a vybavení. Zavázal se rovněž finančně podporovat provoz centra v příštích letech a to jak formou krytí nájmu a režií, tak i další finanční podporou jeho činnosti. Posláním centra U Studánky poznání je probouzet pozitivní vztah k přírodě a inspirovat k její ochraně. Pestrá škála enviromnemtálně-vzdělávacích aktivit je zacílena především na školní děti a mládež. K programové nabídce patří dále volnočasové kroužky, přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, výstavy, workshopy.

U Studánky poznání