Autobusová zastávka Podhůra

18.12.2023

Zastávka autobusu Podhůra v Chrudimi je jednou z posledních zachovaných funkcionalistických zastávek v České republice. Byla vystavěna v akci "Z" chrudimským stavitelem arch. Cyrilem Luhanem kolem roku 1961 a aktuálně probíhá řízení o prohlášení za nemovitou kulturní památku. Příspěvek NFRM bude použit na celkovou rekonstrukci objektu. Předpokládané dokončení prací je s koncem roku 2024.

Autobusová zastávka Podhůra
Zobrazit více