Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov

20.12.2023

Kulturní památka se do zahájení restaurátorských prací nacházela na prostranství u kaple Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě. 14 kapliček, osazených do pravoúhlého obdélníku, původně vytyčovalo duchovní prostor okolo kaple. Kamenické práce uceleného cyklu pocházejí z první čtvrtiny 19. stolení. Stav památky vyžaduje nadstandardní restaurátorský zásah a velký objem restaurátorké práce. Z toho důvodu byla dochovaná zastavení demontována a převezena do kamenické dílny. Obnova bude probíhat v několika fázích. V součinnosti s památkáři budou řešeny otázky kompletace i nového umístění. Příspěvek NFRM je určen pro I. fázi obnovy památky. 

Křížová cesta Klášterská Lhota, Trutnov